Personeelsbeleid: Een structurele aanpak voorkomt problemen

Dankzij onze kennis van de CAO zijn wij in staat om een loongebouw voor uw bedrijf te implementeren, inclusief een volledig stelsel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vaak staat in de CAO tot in detail omschreven wat het verband is tussen beoordelingsgesprek, loonsverhoging of – in het ergste geval – ontslag. Alle gesprekken worden vastgelegd in het personeelsdossier. Bespreek dit soort zaken tevoren met een van onze medewerkers. Administratiekantoor De Vaan beheert de personeelsdossiers voor diverse bedrijven. Zo kunt u problemen vóór zijn.
Sinds de invoering van de Wet Poortwachter is verzuimbegeleiding een belangrijk onderdeel geworden van het personeelsbeleid. De wet schrijft voor dat u al het mogelijke gedaan moet hebben om te voorkomen dat een werknemer in de WAO belandt. Vooral kleinere bedrijven hebben veel moeite om aan deze eis te voldoen.

De medewerkers van Administratiekantoor De Vaan zijn persoonlijk betrokken bij verzuimbegeleiding. Dat begint al direct bij de ziekmelding. Wij verzorgen de doorgeleiding naar de arbodienst en onderhouden desgewenst contact met uw medewerker. Soms zit er achter verzuim méér dan het op het eerste gezicht lijkt. Wij zetten alles op alles om mensen snel weer aan het werk te krijgen. Geven mensen een steuntje in de rug, zorgen dat er bemiddeld wordt voor een snelle behandeling in het ziekenhuis. Soms bieden wij nét dat ene inzicht waardoor iemand weer goed kan functioneren, eventueel in een andere functie.