De jaarrekening: Méér dan een noodzakelijk kwaad

Veel ondernemers zien de jaarrekening als een opgelegde verplichting van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst of de bank. Een noodzakelijk kwaad, zonder toegevoegde waarde.
Administratiekantoor De Vaan kijkt daar anders tegenaan. De jaarrekening kan een belangrijke bron van informatie voor uw bedrijfsvoering vormen. Waar heeft u het afgelopen jaar kosten gemaakt? Vallen die kosten binnen de prognoses, zijn er onverwachte uitschieters naar boven of beneden?

Daarom ontvangt u de jaarrekening van ons niet als losstaand gegeven. Wij zetten twee jaren achter elkaar en analyseren en bespreken die cijfers met u. Zo weet u weer precies hoe uw onderneming er voor staat, en kunt u desgewenst bijsturen.